Moldova

Non-State Actors and Local Authorities in Development

A new approach to poverty reduction in Moldova - combined efforts of NGOs and local authorities

Societatea Internaţională a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova (SIDO–SRM)

este o organizaţie obştească neguvernamentală, non-profit, care a fost fondată în 1998, înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM la 12 februarie 1999, numărul de înregistrare 0874.


Organizaţia este secţia naţională a Societăţii Internaţionale a Drepturilor Omului care a fost fondată în anul 1972 în Frankfurt am Main, Germania.

Societatea Internaţională a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova activează independent în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. SIDO-SRM numără în prezent 115 membri.

Misiunea SIDO-SRM este de a promova respectarea drepturilor omului în societatea democratică în Republica Moldova.

SIDO-SRM apără drepturile omului prin mijloacele legale şi prin desfăşurarea activităţilor de avansare a cunoştinţelor privind drepturile omului, de monitorizare a mijloacelor de asigurare a drepturilor omului, de educaţie civică, de consultare legală, precum şi prin desfăşurarea acţiunilor umanitare pentru categoriile social vulnerabile de populaţie.

Principiile organizaţiei sunt transparenţa, accesul liber la informaţie şi colaborarea cu toate ONG-urile, instituţiile internaţionale şi de stat, de asemenea toleranţa, ce asigură participarea egală a fiecărui; respectarea beneficiarilor şi demnităţii lor umane, responsabilitatea faţă de beneficiari pentru calitatea asistenţei acordate; suportul reciproc şi creşterea profesională.

Principalele arii de lucru ale SIDO- SRM :

  • Acordarea de suport proceselor democratice în Republica Moldova
  • Aprovizionarea cu un pachet coerent de servicii pentru persoanele marginalizate social şi familiile acestora (deţinuţi şi foşti deţinuţi, femei şomere, copii lăsaţi fără grija părintească)
  • Contribuţie în reducerea sărăciei
  • Educaţie (drepturile omului, traininguri pentru reintegrarea socială) pentru diferite categorii de populaţie
  • Fortificarea capacităţii şi abilităţilor de management ale ONG-urilor, administraţiilor locale

SIDO-SRM a implementat 15 proiecte, printre care ''Raising awareness about the International Criminal Court in East European Countries'', ''Promoting the Implementation of European Standards of Rule of Law, Human Rights and Human Conditions in Places of Detention of the Republic of Moldova'', ''Strengthening Capacity and Management Skills of Moldovan NGOs'', ''Strengthening the Reform of the Penal Justice System in Moldova''.

Pentru a îmbunătăţi lucrul şi performanţa ONG-urilor din Republica Moldova şi pentru a le abilita să folosească în întregime potenţialul lor, au fost proiectate şi implementate seminare şi training-uri în toată ţara.

SIDO-SRM este primul ONG în Moldova care furnizează sistematic asistenţă socială, psihologică şi juridică deţinuţilor şi foştilor deţinuţi şi familiilor acestora. Se realizează consiliere individuală şi traininguri de grup pentru condamnaţi.

A fost realizat trainingul privind drepturile omului pentru colaboratorii penitenciarelor din ţară.

Monitorizarea drepturilor femeilor deţinute a contribuit la îmbunătăţirea situaţiei lor.

Este furnizată asistenţă umanitară copiilor lipsiţi de grijă părintească şi orfanilor.

Organizaţia contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei moldoveneşti, participă la schiţarea legilor şi planurilor naţionale a drepturilor omului, menţine dialog direct cu autorităţile.

Website-ul organizaţiei : www.ishr.md

© Copyright 2009 / ngo-at-work.org moldova