Moldova

Non-State Actors and Local Authorities in Development

A new approach to poverty reduction in Moldova - combined efforts of NGOs and local authorities

Descrierea proiectului

Proiectul “O nouă abordare a reducerii sărăciei în Moldova - eforturile comune ale ONG-urilor şi administraţiilor locale” este un proiect de parteneriat al Gustav Stresemann Institut e.V. (GSI) - European Academy (Bonn, Germania), al Pro NGO! e.V. (Cologne, Germania) şi al Societăţii Internaţionale a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova (Chişinău, Moldova). Proiectul este cofinanţat de către programul Comisiei Europene “Non-State Actors and Local Authorities in Development”. Proiectul a început în luna Decembrie 2008 şi va dura 24 luni.

Obiectivul proiectului este să contribuie la reducerea sărăciei, să dezvolte şi să fortifice capacităţile ONG-urilor şi ale autorităţilor locale, precum si sa dezvolte şi încurajeze cooperarea între ele.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • să fortifice activitatea Centrului pilot de reintegrare socială a deţinuţilor, stabilit de către partenerul local în 2005, în Chişinău, şi să extindă serviciile pentru femeile deţinute, fostele deţinute şi copiii acestora
  • să asigure contactul între mamele deţinute şi copiii lor; să ofere cursuri profesionale pentru femeile foste deţinute, luînd în consideraţie atît necesităţile şi cerinţele curente, cît şi pe cele viitoare de pe piaţa muncii
  • să furnizeze mecanisme pentru o mai bună reintegrare socială şi reabilitare a femeilor deţinute şi foste deţinute şi a copiilor lor
  • să instruiască experţii locali ca multiplicatori (selectaţi din ONG-urile şi părţile locale cointeresate); să elaboreze şi să implementeze un program de training pentru întreaga ţară
  • să îmbunătăţească capacităţile ONG-urilor şi a autorităţilor locale în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii; să extindă cooperarea între ei şi să asigure un impact durabil al proiectului
  • să amelioreze conştientizarea publică şi să îmbunătăţească percepţia publică prin intermediul organizaţiilor locale obşteşti şi instituţiile media locale
  • să introducă (şi să înveţe) proceduri de asigurare a calităţii pentru organizaţiile din sectorul public
  • să implementeze o analiză a impactului rezultînd în recomandări pentru activităţile viitoare în ţara ţintă, folosind experienţa şi compentenţa germană în atingerea obiectivelor de mai sus (cele mai bune exemple din practică)

Acţiunea va dezvolta şi consolida parteneriatul între autorităţile locale şi sectorul nonguvernamental în rezolvarea problemelor sociale. Organizaţiile obşteşti şi autorităţile locale îşi vor îmbunătăţi activitatea şi vor putea folosi o abordare integrată şi să construiască strategii comune pentru diminuarea sărăciei şi reducerea excluderii grupurilor vulnerabile. Ele vor fi capabile să furnizeze asistenţă în concordanţă cu necesităţile persoanelor dezavantajate.

Femeile deţinute şi foste deţinute vor primi asistenţă oportună, abilităţi necesare şi o profesie ce va contribui la reintegrarea lor rapidă în societate şi va reduce riscul de sărăcie pe termen lung. Vizitele regulate ale copiilor la mamele deţinute vor întări relaţia mamă-copil, vor împiedica pierderea relaţiei care deja a fost afectată din cauza despărţirii şi îi vor pregăti pentru o convieţuire în viitor.

Activităţile de bază ale proiectului includ: oferirea asistenţei sociale şi psihologice femeilor deţinute şi foste deţinute; instruirea profesională pentru femeile foste deţinute (cursuri de frizerie); organizarea întîlnirilor între copii şi mamele acestora în penitenciar; instruirea formatorilor şi vizite de studiu ale experţilor din Moldova în Germania; programul de formare a capacităţilor în Moldova (20 seminare pentru ONG-uri şi autorităţile locale vor fi petrecute în 10 oraşe); 10 mese rotunde între ONG-uri şi autorităţile locale; campania publică de informare a societăţii.

© Copyright 2009 / ngo-at-work.org moldova