АКК

«Ош Айылдык Кенеш Кызматы» Коомдук Фонду 1999-жылы айыл чарбасын өнүктүрүү жаатындагы маалымат жана колдонмо билимдер менен жергиликтүү фермерлерди камсыз кылуу максатында Швейцариянын, Бүткүл дүйнөлүк Банктын, Айыл чарбасын Өнүктүрүүнүн Эл аралык Фондунун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн демилгеси жана колдоосу менен түзүлгөн.

«Ош Айылдык Кенеш Кызматы» Коомдук Фонду – бул айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө жетишүү жана жакырчылыкты жоюу үчүн, алардын кирешелерин жогорулатуу үчүн, аларга билим, маалымат берүү, инновация жана көндүмдөрүн жакшыртуу аркылуу фермерлердин, айыл жашоочуларын жана башка кардарлардын керектөөлөрүнө негизденип жардам көрсөтүүчү жана колдоочу уюм. «Ош АКК» КФнун уюштуруучулары болуп, Ош облусунун фермерлери саналат. Ош АККсында тиешелүү сертификаттарды берүү менен окутуу жана консультация берүү укугуна ээ КР Билим берүү жана илим министрлигинин № АШ 1505 лицензиясы бар.

Ош АККысынын максаты болуп, айыл чарба өндүрүшүнүн заманбап жакшыртылган инновациялык технологияларын иштеп чыгуу жана жайылтуу, окутуу жана консультация берүү жолу менен фермерлердин жана айыл жашоочуларынын кирешелерин жогорулатууга жетишүү саналат.

Агрономия боюнча окутуу:

 • жашылчаларды өстүрүүнүн агротехникасы, ооруларга жана зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары;
 • козолорду өстүрүүнүн агротехникасы, ооруларга жана зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары;
 • күздүк буудайларды өстүрүүнүн агротехникасы;
 • буудайлардын отоо чөптөрүнө каршы чаралар;
 • жүгөрүнү өстүрүүнүн агротехникасы;
 • картөшкөнү өстүрүүнүн агротехникасы, ооруларга жана зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары;
 • айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн сугат сууларын рационалдуу пайдалануу;
 • мөмө берүүчү дарактарды кыркуу, ооруларга жана зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары.

Мал чарбачылыгы боюнча окутуу:

 • а/ч малдарын тоюттандыруу жана багуу;
 • жаныбарлардын инфекциялык ооруларына каршы күрөшүүнүн жана алдын алуунун чаралары, тоюттарды даярдоо жана сактоо;
 • элдик ыкма менен жаныбарлардын ооруларына каршы күрөшүүнүн чаралары;
 • жасалма уруктандыруу жолу менен ИММ тукумдарын жакшыртуу;
 • жайыттарды рационалдуу пайдалануу;
 • үй канаттууларын өстүрүүнүн технологиясы.

Экономика жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү маселелери боюнча окутуу:

 • өз ара жардамдашуу топторун түзүү;
 • фермердик шарттарда сүттү, жашылчаларды кайра иштетүү;
 • курак тигүү техникасын жана кооздомун окутуу;
 • фермердик шарттарда табигый боечу заттарын пайдалануу;
 • дары чөптөрүн чогултуу жана аларды пайдалануу;
 • бизнес-пландарын түзүү боюнча окутуу;
 • фермердик экономиканын негиздери;
 • бухгалтерия, дүң киреше, инвентаризация;
 • социалдык күрөө боюнча кредит алуу үчүн топторго консультация берүү, окутуу.

Ишмердүүлүктүн башка түрлөрү:

 • Айыл Жергесине Чогуу Баалоо жүргүзүү;
 • Базарга Ыкчам Баалоо жүргүзүү;
 • гезиттерди, буклеттерди, брошюраларды, лифлеткаларды, маалымат барактарын чыгаруу;
 • демонстрацияларды өткөрүү;
 • талаа күндөрүн өткөрүү;
 • демонстрациялык участкаларды уюштуруу.

ЕС и Кыргызская Республика - последние новости

Лента не найдена

Новости Представительства ЕС

Лента не найдена