Pro NGO!

logo Pro NGO!

Эмне үчүн?

Көптөгөн өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан ишке ашып жаткан долбоорлор жакшы идея жана чоң энтузиазм менен башталып, жакшы ийгиликтерге жетишип жатышат.

Бирок, долбоорду жазууда жана ишке ашырууда көбүнчө профессионалдык максат жана эффективдүүлүк жетишпейт.

1998 жылдан баштап Pro NGO! уюму ушул кемчиликтерди жоюу максатында иштеп келе жатат.

Кантип?

Pro NGO! уюму Өкмөттүк эмес уюмдардын демилгелерин бизнес чөйрөсүндөгү адамдардын профессионалдуулугу менен бириктирүү аркылуу алардын ишин жакшыртууну көздөйт.

Ар түрүү чөйрөдө иштеген эксперттерден турган мультидисциплинардуу топ долбоор боюнча жемиштүү иштөөнүн ачкычы болуп эсептелет. Ушул усулду колдонуу менен Pro NGO! уюму долбоордун жакшы ишке ашуусуна кепилдик берет.

Бул учурда бүт тараптар утушка ээ болушат.

Эмне?

Pro NGO! уюмуну эң негизги кызматтары төмөнкүлөр:

  • Атаандаштыкка туруктуу долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу
  • Бюджеттик линияларды анализдөө
  • Жаңы долбоордук идеяларды иштеп чыгуу
  • Байланыштарды түзүү жана тажрыйбалуу долбоордук шериктештерди тандоо
  • Ар түрдүу чөйрөдө иштеген эксперттерди сунуштоо
  • Долбоор ишке ашып жаткан жерлерде долбоор боюнча кенештерди берүү
  • Долбоордү ишке ашырууда сапаттуулукка кепилдик берүү
  • Окутуу, мониторинг, баалоо, көзөмөлдөө жана отчеттуулук
  • Уюмду башкаруу, сапаттуулукту көзөмөлдөө боюнча системасын куруу, процесстерди башкаруу боюнча уюмдардын кызматкерлерин окутуу

www.pro-ngo.org

ЕС и Кыргызская Республика - последние новости

Лента не найдена

Новости Представительства ЕС

Лента не найдена