КТБ

 

Корпоративдик Технологиялар Борбору (КТБ) – профессионалдык, коомдук жана коммерциялык эмес уюм 1999- жылы Кыргыз Республикасында уюшулган.

КТБ нын негизги иш-аракеттери төмөнкүлөр:

  • Борбор Азиядагы билим берүү, маалымат технологиялар, адам укугу чөйрөлөрүндө, социалдык жана экономикалык секторлорунда изилдөө жана талдоо жүргүзүү
  • Жогоруда айтылган чөйрөлөрдө окутууну, семинарларды жана конференцияларды өткөрүү
  • Кичи жана орто ишкерлердин жана мамлекеттик уюмдардын арасында тийиштүү маалыматты таратуу (буклеттер, брошюралар ж.б.)
  • Өлкөнүн жарандык процесстерине катышуу

ӨЛКӨНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ МАКСАТЫНДА МААЛЫМАТТАРДЫ ТАРАТУУ: КТБ маалымат таратуучу борборлордун тармагын түздү. Бул тармак улуттук денгээлде маалыматтарды таратат. БУУнун ЕЭК комитети Бишкектеги КТБнын алдында ушул сыяктуу биринчи борборду ачууну чечти.

МИКРО-КРЕДИТТӨӨ ЖАНА ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫН ДЕҢГЭЭЛИН ТӨМӨНДӨТҮҮ: КТД тарабынан Дүйнөлүк Банктын, БУУнун Өнүгүү Программасынын, USAID, АБР жана Өкмөттүн колдоосу менен Кыргызстандагы Жакырчылыктын Кыскача баяндамасы даярдалып, кичи-насылар рыногу аныкталды. Бул иш-аракет өлкөдөгү жакырчылыкты кыскартуу чараларын иштеп чыгууда негиз болот деген ойдобуз.

ИЗИЛДӨӨ ЖАНА ТАЛДОО: Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында КТБ Кыргызстандагы Туризм секторунун өнугүүсү боюнча изилдөө жүргүздү. Анын максаты – бул туристик сектордун өнүгүүсүн изилдөө жана талдоо болчу.

КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТЫ ӨНҮКТҮРҮҮ: КТБ "Корпоративдик сүйлөшүү" деп аталган долбоорду ишке ашырды. Бул долбоор боюнча экономикалык өнүгүүгүнүн көйгөйлөрүнө багышталган телеберүүлөр цикли даярдалган. "Корпоративдик сүйлөшүүдө" мамлекеттик кызматкерлер, коммерциалык структуралардын жетекчилери жана коомдук сектордун өкүлдөрү катышышты.

БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ: КТБ эл аралык кеңеш берүү компаниясы - SEMA Group (Бельгия) менен биргеликте, АБРдин «Билим берүү тармагындагы реформаларды башкаруу боюнча Субрегионалдык кызматташуу» аттуу долбоорун ишке ашырды.

АДАМ УКУГУ: 2002 – 2008 жж. КТБ Европалык саясат менен экономика академиясы - Густава Штреземанн (Gustav-Stresemann-Institut e.V.) атындагы институт менен биргелешип Европалык Демилгенин Демократиялаштыруу жана Адам Укугун сактоо боюнча программасынын алкагында Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу Борбордук Азия өлкөлөрүндө Эл Аралык Кылмыш Сотунун ратификациялоону алга жылдыруу жөнүндөгү долбоордун эки баскычын ишке ашырды.

ЕС и Кыргызская Республика - последние новости

Лента не найдена

Новости Представительства ЕС

Лента не найдена