Макалалар жана басылмалар

Флаер проекта (рус.)

Флаер проекта (кырг.)

Газета "Ош Жанырыгы" (кырг.),
17-май 2014 ж.

Материалы тренингов 1

Материалы тренингов 2

Материалы тренингов 3

Материалы тренингов 4

Материалы тренингов 5

Материалы тренингов 6

Газета "Ош Жанырыгы" (кырг.),
17-январь 2015 ж.

Газета "Ош Жанырыгы" (кырг.),
28-март 2015 ж.

Газета "Rheinzeitung Koblenz" (нем.), 30-июль 2015 ж.

Газета "Rheinzeitung Lahnstein" (нем.), 30-июль 2015 ж.

Газета "Nassauer Land" (нем.),
30-июль 2015 ж.

Статья "Эксперт из Германии Х. Борн рассказал о внедряемом ноу-хау для поддержки кыргызских фермеров в сельской местности" (рус.), www.turmush.kg, 04.11.2015

рус.

кырг.

Прессконференция 30.04.2014

Сугат системасы жакшырат

Сугат тармагын жакшыртуу аракеттери

Тренингдик окуулардын пайдасы, август 2014

Сугат системасы жакшырат, Ош СКС, 27.11.2014

Сугат тармагы жакшырат, Ош АКК, 2014

Сугат сууга блгон муктаждыктар чечилет, Ош АКК, март 2015

Прессконференция, апрель 2015

Сугат тармагы жакшырат, Ош АКК, 24.04.2015

Фермерлер учун кургаткыч, 26.07.2015

Проект "Усиление потенциала местных сообществ в их деятельности по сокращению бедности" (рус.)

"Жакырчылыкты кыскартуу учун жергиликтуу калктын жондомдуулугун кучотуу" Долбоору (кырг.)

ЕС и Кыргызская Республика - последние новости

Лента не найдена

Новости Представительства ЕС

Лента не найдена