Окутуу

Семинарлардын жана окутуунун программасы 2015

Откорулгон куну Откорулгон жери Аталышы
  Март 2015
73 5-март 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
74 6-март 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
75 9-март 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
76 10-март 2015 ж. Жылгелди айылы, Карасуу району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
77 11-март 2015 ж. Осор айылы, Ноокат району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
78 12-март 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
79 12-март 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Негизги суунун коломун аныктоочу эмеректер жана сууну тегиз болуп беруучу каражаттар”
80 13-март 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Негизги суунун коломун аныктоочу эмеректер жана сууну тегиз болуп беруучу каражаттар”
81 16-март 2015 ж. Жылкелди айылы, Карасуу району “Жооктоп жана жалпы себилип эгилуучу эгиндерди сугаруунун жакшыртылган элементтери жана технологиясы”
82 16-март 2015 ж. Куршаб айылы, Озгон району “Негизги суунун коломун аныктоочу эмеректер жана сууну тегиз болуп беруучу каражаттар”
83 17-март 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Негизги суунун коломун аныктоочу эмеректер жана сууну тегиз болуп беруучу каражаттар”
84 17-март 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгон району “Негизги суунун коломун аныктоочу эмеректер жана сууну тегиз болуп беруучу каражаттар”
85 30-март 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району “Басымдын жардамы менен иштоочу сугаруу технологиялары”
86 31-март 2015 ж. Куршаб айылы, Озгон району “Басымдын жардамы менен иштоочу сугаруу технологиялары”
  Апрель 2015
87 1-апрель 2015 ж. Жылгелди айылы, Карасуу району “Басымдын жардамы менен иштоочу сугаруу технологиялары”
88 2-апрель 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Басымдын жардамы менен иштоочу сугаруу технологиялары”
89 2-апрель 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Ош аймагындагы айыл чарба осумдукторун вегетативдуу сугаруунун тартиби”
90 3-апрель 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Ош аймагындагы айыл чарба осумдукторун вегетативдуу сугаруунун тартиби”
91 6-апрель 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Ош аймагындагы айыл чарба осумдукторун вегетативдуу сугаруунун тартиби”
92 7-апрель 2015 ж. Жылгелди айылы, Карасуу району “Ош аймагындагы айыл чарба осумдукторун вегетативдуу сугаруунун тартиби”
93 7-апрель 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Сугаруунун мезгилин кантип билуу керек жана вегетация мезгилинде сугаруунун нормасын талаа чойродо аныктоо”
94 8-апрель 2015 ж. Жылкелди айылы, Карасуу району “Сугаруунун мезгилин кантип билуу керек жана вегетация мезгилинде сугаруунун нормасын талаа чойродо аныктоо”
95 9-апрель 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Сугаруунун мезгилин кантип билуу керек жана вегетация мезгилинде сугаруунун нормасын талаа чойродо аныктоо”
96 10-апрель 2015 ж. Куршаб айылы, Озгонрайону “Сугаруунун мезгилин кантип билуу керек жана вегетация мезгилинде сугаруунун нормасын талаа чойродо аныктоо”
97 13-апрель 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгон району “Сугаруунун мезгилин кантип билуу керек жана вегетация мезгилинде сугаруунун нормасын талаа чойродо аныктоо”
98 14-апрель 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району “Сугаруунун мезгилин кантип билуу керек жана вегетация мезгилинде сугаруунун нормасын талаа чойродо аныктоо”
  Май 2015
99 6-май 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
100 7-май 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
101 12-май 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
102 13-май 2015 ж. Жылгелди айылы, Карасуу району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
103 18-май 2015 ж. Куршаб айылы, Озгонрайону "Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу"
104 19-май 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгонрайону "Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу"
105 20-май 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району "Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу"
106 20-май 2015 ж. Осор айылы, Ноокат району "Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу"
107 25-май 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району "Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу"
108 26-май 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району "Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу"
  Июнь 2015
109 8-июнь 2015 ж. Осор айылы, Ноокат району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
110 9-июнь 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
111 10-июнь 2015 ж. Куршаб айылы, Озгон району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
112 11-июнь 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгон району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
113 15-июнь 2015 ж. Куршаб айылы, Озгон району “Айыл-чарба осумдуктордун Ош обласында вегетация мезгилиндеги сугаруунун мооноттору”
114 16-июнь 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгон району “Айыл-чарба осумдуктордун Ош обласында вегетация мезгилиндеги сугаруунун мооноттору”
115 17-июнь 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Айыл-чарба осумдуктордун Ош обласында вегетация мезгилиндеги сугаруунун мооноттору”
116 18-июнь 2015 ж. Жылкелди айылы, Карасуу району “Айыл-чарба осумдуктордун Ош обласында вегетация мезгилиндеги сугаруунун мооноттору”
117 22-июнь 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Айыл-чарба осумдуктордун Ош обласында вегетация мезгилиндеги сугаруунун мооноттору”
118 23-июнь 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Айыл-чарба осумдуктордун Ош обласында вегетация мезгилиндеги сугаруунун мооноттору”
  Июль 2015
119 6-июль 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгон району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
120 6-июль 2015 ж. Куршаб айылы, Озгон району “Коргозмо талааларда экономикалык анализди жургузуу”
121 7-июль 2015 ж. Кызыл-Сенир айылы, Озгон району “Коргозмо талааларда экономикалык анализди жургузуу”
122 7-июль 2015 ж. Куршаб айылы, Озгон району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
123 8-июль 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
124 9-июль 2015 ж. Осор айылы, Ноокат району “Дыйкан чарбаларында сууну эсепке алуу”
  Август 2015
125 10-август 2015 ж. Осор айылы, Ноокат району “Айыл-чарбасынан ондурулгон азык тулукторду кайра иштетуучу эмеректерди кароо жана иштетуу”
126 11-август 2015 ж. Таштак айылы, Ноокат району “Айыл-чарбасынан ондурулгон азык тулукторду кайра иштетуучу эмеректерди кароо жана иштетуу”
127 12-август 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Айыл-чарбасынан ондурулгон азык тулукторду кайра иштетуучу эмеректерди кароо жана иштетуу”
128 13-август 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Айыл-чарбасынан ондурулгон азык тулукторду кайра иштетуучу эмеректерди кароо жана иштетуу”
129 17-август 2015 ж. Кызыр-Абад айылы, Араван району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
130 18-август 2015 ж. Жаны-Абад айылы, Араван району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
131 19-август 2015 ж. Жылгелди айылы, Карасуу району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”
132 20-август 2015 ж. Гайрат айылы, Карасуу району “Базарда жакшы баада ото турган айыл чарба ондурумун сактоо жана сатуу”

Семинарлардын жана окутуунун программасы 2014

ЕС и Кыргызская Республика - последние новости

Лента не найдена

Новости Представительства ЕС

Лента не найдена