Долбоор тууралуу

Сугарылуучу дыйканчылык Кыргызстандын түштүк аймактарындагы калктын турмуш-тиричилигинде зор мааниге ээ болгондуктан, сугаруу максатында сууга жеткиликтүүлүктү ылайыктуу түрдө уюштуруу айыл жергесиндеги жашоочулар үчүн эң өрчүндүү маселе болуп саналат.

Айыл чарба тармагынын эң алсыз жери – бул анын инфраструктурасы, өзгөчө эбак эле урап жана бузулуп калган сугат түзүмдөрү.  

Ошондуктан, суу ресурстарына жеткиликтүүлүктүн мындай чектелгени айыл аймактагы өзун-өзү жетишерлик азык-түлүк менен камсыздандыра албаган жакыр үй-бүлөлөр үчүн чоң жолто кылат.

Ошондой эле суунун жетишисиздиги күнүмдүк оокатка гана жетип, коммерциялык кирешеге азырынча оболго болбой жаткан айыл чарба тармагынын өнүгүшүнө тоскоол кылууда.  

2014-жылдын 1 мартынан тартып, Ош областында Европа Биримдигинин финансылык каржылоосу менен айыл чарбалык түшүмдүүлүгүн жогорулатууга жана айыл жергесиндеги эң муктаждуу коомдордо жакырчылыкты кыскартууга багытталган 2 жылдык долбоор иш жүзүнө ашырыла баштады.

Долбоор төмөндөгүдөй милдеттерди аткарууну көздөйт:

  1. Фермердик чарбаларды туруктуу жүргүзүүгө үйрөтүү, бул түшүмдүүлүктү жана кирешени жогорулатууга жана анысы менен бирге турмуш шарттарды жакшыртууга көмөктөш болот;
  2. Сууну үнөмдүү пайдалануунун алдыңкы ыкмаларын жайылтуу аркылуу айыл жергесинде информациялык жана техникалык потенциалды күчөтүү, мындай иш-чаралар суу пайдалануунун үстүндөгү көзөмөлдү күчөтүүгө, суу жоготууларын кыскартууга жана СПАлар менен дыйкандар ортосундагы суу үчүн чыккан жанжалдарды чечүүгө мүмкүнчүлүк түзөт;
  3. Айыл чарба азыктарын кайра иштетүү технологияларды колдонууну жайылтуу, бул кайра иштетилген айыл чарба продукцияны сатуудан көбүрөөк киреше алууга шарт түзөт.  

Долбоор Ош областынын Кара-Суу, Өзгөн, Араван жана Ноокат деген 4 райондорунда жайгашкан 8 айыл аймактарында аткарылат.

Долбоор төмөнкү уюмдардын өнөктөштүгү менен иш жүзүнө ашырылат: Pro NGO! e.V (Кельн, Германия), CTC (Корпоративдик Технологиялар Борбору, Бишкек, Кыргызстан) жана Ош АКК (Айылдык Кенеш Кызматы, Ош, Кыргызстан).

ЕС и Кыргызская Республика - последние новости

Лента не найдена

Новости Представительства ЕС

Лента не найдена