Articles & Publications

Project flyer (Ru)

Project flyer (Kg)

Newspaper "Osh Janyrygy" (Kg),
17 May 2014

Reader 1

Reader 2

Reader 3

Reader 4

Reader 5

Reader 6

Newspaper "Osh Janyrygy" (Kg),
17 January 2015

Newspaper "Osh Janyrygy" (Kg),
28 March 2015

Newspaper "Rheinzeitung Koblenz" (De), 30 July 2015

Newspaper "Rheinzeitung Lahnstein" (De), 30 July 2015

Newspaper "Nassauer Land" (De),
30 July 2015

Article "The expert from Germany H. Born related about the know-how to support Kyrgyz farmers in rural areas" (Ru), www.turmush.kg, 04.11.2015

 Ru

 Kg

Press-conference 30.04.2014

Сугат системасы жакшырат

Сугат тармагын жакшыртуу аракеттери

Тренингдик окуулардын пайдасы, август 2014

Сугат системасы жакшырат, Ош СКС, 27.11.2014

Сугат тармагы жакшырат, Ош АКК, 2014

Сугат сууга блгон муктаждыктар чечилет, Ош АКК, March 2015

Press-conference, April 2015

Сугат тармагы жакшырат, Ош АКК, 24.04.2015

Фермерлер учун кургаткыч, 26.07.2015

Проект "Усиление потенциала местных сообществ в их деятельности по сокращению бедности"

"Жакырчылыкты кыскартуу учун жергиликтуу калктын жондомдуулугун кучотуу" Долбоору

EU and the Kyrgyz Republic - Latest News

Feed not found

EU Delegation News

Feed not found